Ampco vui mừng báo cáo cài đặt OEM thành công khác. Ứng dụng này có sự kết hợp của bốn máy bơm ZP1 030 trên máy rót chai được thiết kế và sản xuất bởi Thiết bị đóng gói G & B Lackawanna, NY. Máy này lấp đầy thùng chứa gallon hoặc 2,5 gallon với tốc độ 15 -2,5 gallon mỗi phút.