Một bộ xử lý khoai tây lớn ở Tây Bắc Hoa Kỳ đã bơm nước thải khoai tây cát và đấu tranh để giữ cho máy bơm hoạt động tốt nhất trong 3 tháng. Giải pháp của Ampco là máy bơm ZCH2 4 ″ x 3 ″ C được làm bằng thép không gỉ 316 với quy trình Titanium Nitrite. Bộ xử lý đã đặt hàng ZCH2 đầu tiên vào tháng 6 năm 2015 để kiểm tra độ hao mòn sau hai tháng phục vụ. Máy bơm cung cấp độ bền cần thiết cho ứng dụng đòi hỏi khắt khe này và kể từ khi mua ZCH2 ban đầu, bảy máy bơm bổ sung đã được cài đặt. Tất nhiên, một số bộ phận hao mòn đã được thay thế trong hai năm qua nhưng cả bảy máy bơm vẫn đang hoạt động. Máy bơm ZCH2 của Ampco đã được sử dụng cho một số ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất trên toàn thế giới kể từ năm 1948